4
Mar

Status en planning

In het laatste kwartaal van 2023 heeft de Welstandscommissie van de gemeente het schetsontwerp van het nieuwbouwproject goedgekeurd.

Na deze goedkeuring heeft Thunnissen in december een Omgevingsvergunning aangevraagd voor 42 grondgebonden woningen. De aanvraag Omgevingsvergunning is in overeenstemming met het bestemmingsplan ‘Vlietkade, Overtocht 64 Bodegraven’. Naar verwachting wordt de Omgevingsvergunning eind maart verleend en gepubliceerd, waarbij u de mogelijkheid heeft om de aanvraag in te zien. De Omgevingsvergunning voor het appartementencomplex, bestaande uit 25 appartementen, verwachten we in april in te dienen, waarbij we er van uitgaan dat die rond juni wordt verleend en gepubliceerd. Als u de stukken van de aanvragen voor de Omgevingsvergunningen wilt inzien, dan kunt u deze documenten opvragen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) via [email protected] (bouw en woningtoezicht).

Globale planning

Start verkoop

De woningen en appartementen gaan medio mei van dit jaar in de verkoop.

Bodemsanering

In maart wordt er een saneringsplan opgesteld, wat met de Omgevingsdienst Midden-Holland wordt afgestemd. Zodra dit saneringsplan is vastgesteld, gaat de bodemsanering van start. Naar verwachting gebeurt dit nog voor de zomer, inclusief de sloop van de bestaande opstallen.

Voorbereiding grondwerk en bouwrijp maken

Na afronding van de bodemsanering starten we met de voorbereidingen van het grondwerk door het voorbelasten van de locatie. Dit gebeurt in het derde kwartaal van dit jaar. We verwachten de locatie in het vierde kwartaal bouwrijp te kunnen maken.

Start bouwwerkzaamheden

Onze prognose is om eind 2024 te starten met de bouwwerkzaamheden van het nieuwbouwproject.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring