14
May

Nieuwe beelden, status & update planning

In december heeft Thunnissen een Omgevingsvergunning aangevraagd voor 42 grondgebonden woningen. De aanvraag Omgevingsvergunning is in overeenstemming met het bestemmingsplan ‘Vlietkade, Overtocht 64 Bodegraven’. Naar verwachting wordt de Omgevingsvergunning eind april verleend en gepubliceerd, waarbij u de mogelijkheid heeft om de aanvraag in te zien. De Omgevingsvergunning voor het appartementencomplex, bestaande uit 25 appartementen, is in april ingediend, waarbij we ervan uitgaan dat die eind juli wordt verleend en gepubliceerd. Als u de stukken van de aanvragen voor de Omgevingsvergunningen wilt inzien, dan kunt u deze documenten opvragen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) via [email protected] (bouw en woningtoezicht).

Globale planning

Start verkoop

De woningen en appartementen gaan rond de bouwvak van dit jaar in de verkoop.

Bodemsanering

In april/mei wordt er een saneringsplan opgesteld, wat met de Omgevingsdienst Midden-Holland wordt afgestemd. Zodra dit saneringsplan is vastgesteld, gaat de bodemsanering van start. Naar verwachting gebeurt dit nog voor de bouwvak, inclusief de sloop van de bestaande opstallen.

Voorbereiding grondwerk en bouwrijp maken

Na afronding van de bodemsanering starten we met de voorbereidingen van het grondwerk door het voorbelasten van de locatie. Dit gebeurt in het derde kwartaal van dit jaar. We verwachten de locatie in het vierde kwartaal bouwrijp te kunnen maken.

Start bouwwerkzaamheden

Onze prognose is om eind 2024 te starten met de bouwwerkzaamheden van het nieuwbouwproject.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring