17
May

Inloopbijeenkomst dinsdag 23 mei

Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst om u bij te praten over de plannen voor het nieuwbouwproject ‘Vlietkade’, aan de Overtocht 64 te Bodegraven, ook wel bekend als het Versluys terrein.

Wanneer: dinsdag 23 mei 2023
Waar/locatie: gemeentehuis Bodegraven
Tijdstip tussen: 18.30 uur - 20.00 uur

Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is een bestemmingsplan wijziging nodig. Momenteel ligt het concept bestemmingsplan ter inzage tot en met 14 juni 2023.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 67 woningen mogelijk. Het programma bestaat uit: 17 sociale woningbouw appartementen, 8 koopappartementen, 9 starterswoningen, 4 levensloopbestendige woningen en 24 rijwoningen in diverse prijsklassen en maatvoeringen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt tot en met 14 juni 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDnummer NL. IMRO.1901.Overtochtvlietkade-BP40;
- Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (ontwerpbestemmingsplan ‘Vlietkade, Overtocht 64’);
- Op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.
Pagina 2 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Z/19/079916 / DOC-23310672
De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: www.ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl

Tijdens deze inloopbijeenkomst, waarvoor u zich niet hoeft aan te melden, kunt u gewoon langskomen om te kijken naar de ontwerpen die wij aan u graag toelichten.

We willen met elkaar in gesprek gaan over de voorlopige ontwerpen, waarbij wij vooral benieuwd zijn naar ideeën, suggesties en de aandachtspunten vanuit uw kant en de omliggende buurt. Uw inbreng zal vervolgens zorgvuldig worden overwogen en indien haalbaar worden opgenomen in de verdere planuitwerking.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Rijsdam, bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres: [email protected].


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring